NME Slowfood evenement dec. 2015

Slowfoodmarkt Slowfoodmarkt onvergetelijk groente Slowfoodmarkt proeven

Voor het eerst heeft het NME samen met Slowfood Haarlem een Slowfoodmarkt in de kassen van de Kweektuin georganiseerd. Er was van alles te vinden op het duurzame kookgebied. Onvergetelijke groenten, biologische kazen, ambachtelijke worsten, groentesappen, rijstballen met verschillende vullingen, kortom teveel om op te noemen. En proeven kon altijd. De markt trok veel bezoekers, er was een goede sfeer. Een mooie start van een traditie? Begin

Stekochtend Haarlemmer Kweektuin nov. 2015

Stekken

Op 28 november hebben vrijwilligers onder begeleding van het NME stekken gemaakt van snoeihout gekregen van Thijsses hof, Kenaupark, Schoterbos, de Schooltuinen en zelf meegenomen snoeisel. De werkgroep terrein is bezig met het maken van een Bomenplan, maar naast bomen komen er natuurlijk ook struiken en heesters op het terrein. De aanschaf hiervan kost geld en er is geen budget. Gelukkig is er een alternatief en dat is de struiken en heesters stekken, gewoon klein beginnen. Het potlooddik snoeihout net onder het oog recht afknippen, vervolgens op 40 cm afknippen, dan heb je een stek. De stekken worden bij de schooltuinen in de grond gezet en volgend voorjaar na het graven van de watergang op de Kweektuin verplant. Emmers vol stekken van Vlier, Gelderse Roos, Sneeuwbes, Aalbes, Zwarte bes, Rode Kornoelje, Kardinaalmuts, Vlinderstruik, winter Kamperfoelie, Duinroos en Egelantier. Heesters en struiken waar dieren ook wat aan hebben. Irene, Raaed, Gabriella, Arjan, Francien, Hussam, Jack, Karin en Zeyad, erg bedankt voor jullie hulp. Begin

Overleg Haarlemmer Kweektuin nov. 2015

Motie gaan met die banaan

De Stichting Haarlemmer Kweektuin is al enige tijd in gesprek met de gemeente over de overdracht van het terrein. Het plan was dit te regelen met een erfpachtovereenkomst. Dit blijkt echter niet haalbaar. We zijn nu in gesprek over een samenwerkingsovereenkomst. Ons voorbeeld hierbij is Park de Oude Kwekerij in Alkmaar, waar bewoners samen met de gemeente de voormalige Stadskweektuin van Alkmaar omvormen naar een park voor en door bewoners.
 We krijgen steun in de rug, want eind november is in de raad de motie "Gaan met die banaan, vooruit met de geit" aangenomen om het overleg met de gemeente te bespoedigen, de horeca op te starten en in gesprek te gaan met geïnteresseerde ondernemers. Het is een geruststelling om te weten dat de raad het bewonersinitiatief "de Haarlemmer Kweektuin" steunt en vaart wilt maken met het plan voor de Kweektuin. Geïnteresseerde duurzame ondernemers zijn welkom, via de mail kunt u contact opnemen.

Energiepioniers in de Palmenkas nov. 2015

Energiepioniers

De landelijke Duurzame Huizenroute vond dit jaar plaats op zaterdag 14 november. Ook in Haarlem had een aantal huiseigenaren hun woning opengesteld om anderen te inspireren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. In de middag was in de Kweektuin de Informatiemarkt Duurzame Huizenroute, georganiseerd door de Energiepioniers in samenwerking met de Haarlemmer Kweektuin en NME. Een middag boordevol inspiratie en ideeën en met verschillende sprekers.

Gijs van Wijk van Urgenda vertelde over de mogelijkheid om je huis energieneutraal te maken, waarbij je het geld dat je anders zou uitgeven aan je energierekening investeert in energiebesparende maatregelen. Met o.a. dakisolatie, warmtepomp, boiler, low-h20 radiatoren, individuele ruimteregeling en zonnepanelen krijg je je woning klimaatneutraal. Urgenda heeft volgens dit principe al een aantal pilots gerealiseerd, bijvoorbeeld op Texel en in Loppersum. Liesbet Hanekroot vertelde over de Haarlemse coöperatie Noorderlicht. Dit bewonersinitiatief gaat zonnedaken in de Waarderpolder realiseren. Mocht je zelf geen (of niet genoeg) ruimte hebben voor zonnepanelen, dan kun je toch zonnestroom opwekken met aandelen in deze coöperatie. Arjan Zoodsma en JanTjemme van Wieringen legden uit wat de Energiepioniers Haarlem doen; via de Energiepioniers kunnen bewoners en experts ervaring en kennis uitwisselen over het energiezuiniger maken van je huis. De aangesloten ervaringsdeskundigen kunnen je hun tips en tricks geven en hebben al menig wiel voor je uitgevonden. Na het informatieve gedeelte werd er onder het genot van een hapje en drankje verder gepraat. Het was gezellig druk, een geslaagde bijeenkomst, passend in de duurzame visie van de Haarlemmer Kweektuin.

Voor meer informatie over deze initiatieven: www.urgenda.nl - haarlemnoorderlicht.nl - www.energiepioniershaarlem.nl Begin

Mini-biomarkt nov. 2015

mini biomarkt 1 mini biomarkt 2 mini biomarkt 3 Zaterdag 7 november is voor het eerst op de Haarlemmer Kweektuin in de Hoge Kas een mini biomarkt gehouden. Met bijzondere appelrassen en appelsap van Fruittuinen Zuid Kennemerland. Pompoenen en biologische groenten van de Nieuwe Akker. Producten van Nederlands Hout, de Beebox van verse produkten, met koffie en thee geschonken door de HK en iets lekkers erbij van Studio Roosmarijn. Op de pilot kwamen ondanks de regen zo'n 100 mensen af. Een mooi begin, wordt vervolgd. Begin

Herfstevenement okt. 2015

kraam Herfstevenement

Zondag 18 oktober was de Haarlemmer Kweektuin aanwezig op het herfstevenement van NME om bezoekers te vertellen over de plannen voor de Kweektuin en de voortgang daarvan. Zo hebben we verteld dat we nog steeds met de gemeente in gesprek zijn over de overdracht van het terrein, op dit moment bekijken we de mogelijkheid van een samenwerkingsovereenkomst.

Nieuw is dat het water- en bodemonderzoek is afgerond en het technisch ontwerp voor de aanleg van de watergang is gemaakt. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar zullen starten. Eerst komt nog een archeologisch onderzoek, dit start 21 oktober met 19 proefboringen op de plek waar de watergang wordt gegraven. Het ontwerp voor de watergang komt eind van dit jaar in de inspraak, er zal een informatie bijeenkomst over worden gehouden.

De werkgroep terrein is druk bezig met de opzet van het Bomenplan. Er wordt gekeken naar de bomen die nu in het park staan, welke kunnen blijven staan en welke verplant kunnen worden naar hun definitieve plek. De ecologische waarde van de boom is daarbij van belang. De bedoeling is dat het Bomenplan aan het eind van jaar klaar is.

We hebben veel bezoekers van de markt kunnen informeren, ze waren geïnteresseerd in het project, veel hebben zich ingeschreven voor de nieuwsbrief. Ze hebben ook bijgedragen aan de realisatie van het plan door te doneren of zich op te geven als vrijwilliger. Een succesvolle dag. Begin

Duurzame Markt sept. 2015

kraam duurzame markt fan Kweektuin Op zondag 6 september was de Haarlemmer Kweektuin present op de Duurzame Markt op de Grote markt in Haarlem. We stonden hier samen met de groene organisaties die werkzaam zijn op de Kweektuin; de Nieuwe Akker, Nederlands Hout en Platform Haarlem Groener. Er was een goede belangstelling en we hebben de haarlemmers kunnen informeren over de plannen voor de ontwikkeling van de Stadskweektuin. Veel mensen bleken fan te zijn van de Kweektuin, meer dan 100 wilden op de foto. Bekijk alle foto's op ons album op facebook. Begin

Ontwikkeling Stadskweektuin - voortgang Haarlemmer Kweektuin (aug. 2015)

organisatie

In januari heeft de voorbereidingscommissie in samenspraak met de gemeente de Stichting Haarlemmer Kweektuin (SHK) opgericht met als doel om op non-profitbasis de voormalige Stadskweektuin te ontwikkelen tot de Haarlemmer Kweektuin (HK); een duurzaam ecologisch stadspark voor en met bewoners waarin natuur, water, horeca, bedrijven, educatie en recreatie samenkomen. De stichting is van plan de gebouwen en kassen te gaan beheren, exploiteren en verduurzamen en het gebied verder te ontwikkelen volgens het plan Haarlemmer Kweektuin. Dit plan is gebaseerd op de uitkomst van het participatietraject van de gebiedsvisie voor de Kleverlaanzone waar zo'n 1800 mensen aan hebben meegedaan.

De gemeente en stichting zijn vervolgens in gesprek gegaan om de overdracht verder uit te werken in een erfpacht- gebruikers- en koopovereenkomst. De bedoeling was dat 2015 een overgangsjaar zou zijn en de verwachting was dat in april/mei de overdracht in een B&W-nota zou zijn vastgelegd om in de raad te bespreken. Tijdens het overleg met de gemeente over de overdracht blijkt dat het voor hun lastig is om alle gegevens boven water te krijgen, dit kost veel tijd. April is niet gehaald en nu, half augustus zijn de conceptovereenkomsten nog niet gereed en besproken. Het plan van de gemeente is om de nota na het zomerreces in de raad te behandelen.

bestuur

Het bestuur van de stichting is inmiddels versterkt met Francien van den Berg als bestuurslid en Jack Deneke als kandidaat bestuurslid. Ook is er gewerkt aan het werven van vrijwilligers.

werkgroepen

Op 10 maart is er een brainstormavond georganiseerd, waarbij zo'n 40 Haarlemmers ideeën inbrachten over de manier waarop de vrijwilligersorganisatie op de Kweektuin kan worden opgezet. Het plan is om de volgende werkgroepen op te richten: communicatie + voorlichting, financiën + fondsenwerving, terreinontwikkeling, gebouwen + installaties en evenementen. Aspecten van duurzame ontwikkeling en educatie komen in elke werkgroep terug. De stichting HK bestaat naast het bestuur uit de werkgroepen, adviseurs en vertegenwoordigers van de gemeente. Regelmatig vindt een coördinatorenoverleg plaats waarin al deze medewerkers vertegenwoordigd zijn.

horeca

Na een uitgebreid selectietraject en op advies van een extern horeca deskundige heeft de SHK een partij geselecteerd die de daghoreca wil gaan invullen op de Kweektuin. Die partij is het Kweekcafé met de formule "koffie en meer". Naast horeca gaan ze allerlei activiteiten organiseren voor de buurt. De bedoeling was om in het voorjaar op tijdelijke basis te starten vanuit de werkplaats. De gemeente heeft hier vanwege vragen uit de raad nog geen toestemming voor gegeven. De gemeente wil eerst de behandeling van de B&W nota in de raad afwachten.

wateraanleg

plantekening Begin dit jaar is de voorbereiding voor de aanleg van de watergang gestart. Het onderzoek naar het gewenste waterpeil voor de Kweektuin is afgerond. Het water wordt op boezemniveau aangelegd. Hoe de aansluiting naar de Ripperdagracht en de Delft zal worden gerealiseerd onderzoekt de gemeente verder samen met Rijnland. Het milieukundig bodemonderzoek voor de Milieu Effect Rapportage is gedaan, het archeologisch en eventueel nog benodigde bodemkundige onderzoek is in voorbereiding. Dan zijn de vereiste onderzoeken om het (technisch) ontwerp uit te kunnen werken voor de aanleg van het water uitgevoerd. De stichting is nauw betrokken bij de plannen van de gemeente voor de aanleg van de watergang. In overleg wordt het ontwerp van het water volgens het plan van de Haarlemmer Kweektuin uitgewerkt, zie hiernaast. Dit is goed nieuws. De planning is om rond oktober/november het uitgewerkte ontwerp in de inspraak te brengen, zodat het dit jaar nog vastgesteld kan worden. Het werk aan de watergang kan dan volgens plan in 2016 starten. Binnenkort zal de werkgroep terrein opstarten om het plan verder uit te werken.


verkoop monument

Als het goed is zal het rijksmonument (huis met het torentje/voormalige kaatsbaan) per oktober verkocht worden aan de firma Stadsherstel. Zij gaan het pand duurzaam restaureren, wat zo'n 3 à 4 maanden gaat duren, en daarna verhuren. Stadsherstel heeft inmiddels een huurder op het oog, een yogastudio uit Haarlem.

activiteiten

Nudge DIY workshop De afgelopen tijd hebben we een aantal evenementen georganiseerd op de HK. Het begon begin februari met de Geluksroute waar alle organisaties en bedrijven (NME, Lost Lemon, de Nieuwe Akker, Stadshout en de HK) op de Kweektuin aan hebben meegedaan. Daarna het bezoek van het Technasium en "Gluren bij de Buren". Er is samen met Nudge een DIY schoonmaakmiddelen workshop georganiseerd, zie foto, en op 19 juni was er de Midzomernachtdans van het Danshuis i.s.m. de HK. Dit naast de workshops en wandelingen die het NME allemaal organiseert op de Kweektuin.

De HK heeft ook meegedaan aan "Dijk van een Wijk" van Nudge waar €10.000,- gewonnen kon worden gewonnen voor het beste winnende idee binnen de thema's water, groen, energie en veiligheid voor de wijk. We hebben de finale gehaald met het beste idee voor het thema water, maar helaas de hoofdprijs niet gewonnen. Komend najaar willen we de bekendheid van de HK vergroten, we staan 6 september met een kraam op de duurzaamheidsmarkt op de Grote Markt en doen 25 september mee aan het Circus Circulair van de Groene Mug in de Philharmonie. En op het herfstevenement van NME op 18 oktober zijn we weer van de partij. Daarnaast hebben we plannen voor activiteiten voor de herfst en winter. Begin

Vrijwilligers - brainstormavond en vervolg juni 2015

vrijwilligers brainstorm 1vrijwilligers brainstorm 2vrijwilligers brainstorm 3

De stichting Haarlemmer Kweektuin is bezig met de voorbereiding van allerlei activiteiten op de Kweektuin. Zij wil voor en met de buurt de Kweektuin ontwikkelen tot een mooi en veelzijdig buurtpark waar men graag  komt. Om dit te realiseren moet er veel werk worden verzet. Deze werkzaamheden variëren van uitbreiden van het park, aanpassen van gebouwen en programmeren van leuke en interessante activiteiten. Om dit allemaal te kunnen realiseren en in goede banen te leiden moet er een werkorganisatie worden opgezet. De afgelopen weken heeft de stichting samen met een groot aantal vrijwilligers hiervoor plannen ontwikkeld. Hierbij een samenvatting van deze plannen.

Op 10 maart j.l. werd er een brainstormavond georganiseerd, waarbij zo'n 40 Haarlemmers ideeën inbrachten over de manier waarop de vrijwilligersorganisatie op de Kweektuin kan worden opgezet. Heel bijzonder om te zien dat er zoveel enthousiaste, deskundige en creatieve ideeën  onder de buurtgenoten en Haarlemmer aanwezig zijn ! Belangrijke opmerkingen en tips van de vrijwilligers waren: “Wat een bijzonder project is de Haarlemmer Kweektuin, graag een concreet plan vanuit de organisatie, welke werkzaamheden hebben voorrang ?, wat kunnen we als vrijwilligers verwachten en welke vrijwilligers zijn er nodig ?, zorg voor een gezellig ontmoetingsplek voor de vrijwilligers, enz”.

Met de informatie uit de brainstorm-avond heeft de stichting HK voor haar eigen mensen op 12 mei een werkavond belegd. Op deze avond zijn de ideeën van 10 maart uitgewerkt. De organisatie zal zich volgens twee sporen gaan ontwikkelen:

 • 1. In het ene spoor zullen we de werkzaamheden volgens vooraf gestelde plannen uitvoeren. Dit is de werkwijze die past bij de ontwikkeling van het terrein en de gebouwen. Zo kunnen we pas bomen planten als het water is gegraven en moet je eerst de muur plaatsen voordat je er CV tegen aan kan zetten.
 • 2. Op het andere spoor kunnen de activiteiten zich veel spontaner (organisch) ontwikkelen. Hierbij gaat het b.v. om het organiseren van activiteiten voor de buurt, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten. Ontmoeting, recreëren en leren spelen hier een veel grotere rol. Hoewel deze evenementen ook op elkaar moeten worden afgestemd, is er op dit spoor meer ruimte voor spontaniteit en creativiteit.
 • vrijwilligers brainstorm 4vrijwilligers brainstorm 5vrijwilligers brainstorm 6

  Op de werkavond van 12 mei hebben we besloten dat er in ieder geval werkgroepen moeten  komen voor: “Communicatie + voorlichting, Financiën + fondsenwerving, Terrein-ontwikkeling, Gebouwen + installaties en Evenementen. Aspecten van duurzame ontwikkeling willen we in elke werkgroep terug laten komen. Verder is er besloten dat elke werkgroep een coördinator krijgt en dat er voor elke werkgroep een werkplan wordt opgesteld. De werkgroepen hebben onderling overleg om zaken af te stemmen. Voor de vrijwilligers is het belangrijk dat zij bij iemand terecht kunnen met vragen en ideeën. Daarom zal er een vrijwilligerscoördinator worden aangesteld en wordt er een ontmoetingsplek ingericht.

  Naar verwachting is er in juli meer duidelijkheid over de manier waarop we de (vrijwilligers-) organisatie HK gaan inrichten. We weten dan ook aan welke vrijwilligers we de eerste tijd vooral behoefte hebben. Dat is ook het moment waarop we weer contact zullen zoeken met die mensen die zich al hebben aangemeld als vrijwilliger. We hopen dat deze mensen nog steeds enthousiast zijn. Ook mensen die zich nog niet eerder hebben gemeld zijn van harte welkom. We zien graag dat we deze zomer de eerste grote stappen kunnen zetten om samen van de Haarlemmer Kweektuin een mooie en inspirerende buurttuin te maken. Begin

  Toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin mei 2015

  Toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin

  In een gezamenlijke sessie hebben de commissieleden een toekomstbeeld ontwikkeld voor de Haarlemmer Kweektuin. Wat ziet een bezoeker, een ondernemer, een vrijwilliger, een bewoner, een scholier of een heel gezin als ze over circa vijf jaar door de poort van de Haarlemmer Kweektuin naar binnen lopen?

  Haarlemmer Kweektuin, gebied in 360 graden.

  Klik op de tekst hierboven of de afbeelding hiernaast om de visie te bekijken.  Begin

  Uitkomst onderzoek Technasium mei 2015

  Op 9 februari kregen 60 leerlingen van het Goois Lyceum de kick-off van hun project afval op de Haarlemmer Kweektuin. Het Goois Lyceum is een technasium en dat houdt in dat leerlingen bewust kiezen voor een school waar ze veel techniekles krijgen. Het Lyceum streeft naar een samenwerking met het bedrijfsleven zodat leerlingen met actuele vraagstukken aan de slag kunnen en hun projecten ook een bijdrage kunnen leveren aan thema’s waar bedrijven of instellingen mee bezig zijn.

  De Haarlemmer Kweektuin (HK) is een bijzondere locatie wat de komende jaren duurzaam ontwikkeld zal worden. Naast het bestaande groen volgen projecten als de watergang, een natuurspeelplaats, duurzame installaties en verbouwing van de bestaande opstallen. Daarnaast neemt het aantal bezoekers toe en wil de HK ook andere doelgroepen aantrekken die nu nog ondervertegenwoordigt zijn. Allerlei onderwerpen die nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. Dit sluit heel goed aan bij de manier van werken van een technasium. Leerlingen doen kennis op, verwerken die kennis met hun persoonlijke belangstelling tot oplossingen voor voorbeelden die bruikbaar zijn op de HK. Dat kan gaan om berekeningen in een rapportvorm tot prototypes. Daarnaast kunnen werkgroepen van de HK hun voordeel doen met de verfrissende kijk van jongeren op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, verkeer en ruimte.

  De leerlingen hebben tijdens de kick-off inzicht gekregen in de noodzaak van afvalverzameling, de effecten van plastic op ons milieu en de ambities van de Haarlemmer Kweektuin als duurzaam gebied. (zie verslag feb. Technasium op bezoek) Met deze achtergrond informatie zijn zij aan de slag gegaan tijdens hun 7-weken durende project.
  In maart presenteerde de leerlingen hun onderzoek en resultaten. En dat was erg boeiend. De diversiteit van voorbeelden was bijzonder. Ook om te merken dat er een verandering had plaats gevonden in hun bewustzijn. Er was nagedacht over het motiveren van jongeren om afval weg te gooien, de mate van aantrekkelijke informatievoorziening en de combinatie met duurzaam gebruik van materiaal en energie. Prototype Technasium

  Een greep uit de mogelijkheden om toekomstig afval op de HK te verminderen, verzamelen en te voorkomen:

 • Afvalbakken met speels en uniek uiterlijk passend in de omgeving of passend bij het afvalproduct zoals een vorm van een plastic fles voor plastic, aardbei voor gft, een afvalkabouter in het kabouterpad.
 • Een voertuig rijdend /te besturen op zonne energie die dmv een vaste route afval ophaalt bij bezoekers of waar kinderen zelf afval mee kunnen storten.
 • Afval-doelen waar je moet sjoelen, trappen of gooien om je afval weg te gooien.
 • Composthopen op diverse plaatsen.
 • Een app van het park waar allerlei weetjes voorbij komen en waar je punten verdiend met weggooien en opruimen.
 • Een Dopper-verkooppunt ter voorkoming van plastic flesjes en bevordering van drinken kraanwater
 • Knutselen met afval
 • Een mascotte, de superrecycleman/vrouw
 • Een combinatie van plastic en 3d-printer zodat je op de HK zelf met afval iets nieuws kan printen.
 • Beloningen voor het inleveren van afval of het terugbrengen van statiegeld. De beloning is weer een product wat past bij de hk. (verdien een Dopper, een vogelhuisje, plantje enz)
 • Het zou fantastisch zijn als een aantal van deze voorbeelden gerealiseerd kunnen worden of als basis dienen voor verder ontwerp.

  De leerlingen hebben veel prototypes uitgewerkt in klein formaat. Deze voorbeelden en hun presentaties willen we graag exposeren op de HK zodat we andere ook kunnen inspireren en hun werk ook voor de HK een toevoegde waarde krijgt.

  Dit project is een samenwerking van: Stichting Haarlemmer Kweektuin, Goois Lyceum, Natuur en Milieu Educatiecentrum Haarlem, Bri-Energy en Dopper Foundation. Begin

  Voorjaarsevenement 18 en 19 april 2015

  Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Dit jaar was de Haarlemmer Kweektuin weer aanwezig met een kraam om de bezoekers van het Voorjaarsevenement van NME te informeren over het project Haarlemmer Kweektuin. Naast de informatie waren er dit jaar 2 acties bedacht om geld in te zamelen voor het project. Het duurzame waterflesje, de Dopper, mochten we verkopen waarbij de opbrengst voor de Kweektuin was en er stond een heuse "geldboom" naast de kraam. Timmer mee aan de Kweektuin was het idee. Dit kon je doen door koperen of zilveren meubelspijkers in de boomstam te slaan. De stam was ter beschikking gesteld door Stadshout, een van de ondernemers op de Haarlemmer Kweektuin. Hoe meer geld je sponsorde, hoe meer spijkers er te timmeren waren. Flink veel mensen hebben meegetimmerd en samen met de verkoop van de doppers waren de acties heel succesvol.

  Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement

  We hebben veel mensen kunnen informeren of kunnen bijpraten. En meer dan 70 mensen willen op de hoogte blijven van het project en hebben zich ingeschreven voor de nieuwsbrief. Op de kraam kon de bezoeker zich laten informeren over onze reactie op de aandacht die de Haarlemmer Kweektuin in de pers heeft gekregen. Er zijn vragen over het project gesteld in de raad en de Stichting Haarlemmer Kweektuin heeft de raad per brief geïnformeerd. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u hier de brief aan de raadsfracties bekijken.
  Het was mooi weer tijdens het voorjaarsevenement en het evenement was dit jaar door de bijzondere sponsoracties erg geslaagd.
  Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement Voorjaarsevenement

  Groen-in-de-stad Spreekuur april 2015

  Elke woensdag 14.00 – 16.00 uur

  Haarlemmer Kweektuin

  Iedereen die een vraag heeft over allerlei aspecten van milieuvriendelijk tuinieren, of over het starten en het ontwerpen van een stadslandbouwproject of buurtmoestuin, over het vinden van een geschikte plek, of die wil sparren over een ontkiemend idee, is van harte welkom op het Groen-in-de-stad spreekuur in de Haarlemmer Kweektuin. Een leestafel met tijdschriften en boeken op het gebied van natuur en groen, permacultuur en b.d. landbouw is aanwezig. Tijdens de zomervakantie ligt het spreekuur stil. de Kweektuin

  Liefhebbers van tuinieren en natuur kunnen met al hun vragen terecht bij Arjan de Pater van Natuur en Milieu Educatie. Yolande Koot en Erik de Keulenaar van De Nieuwe Akker zullen vragen van geïnteresseerden gaan beantwoorden over stadslandbouw en biologisch dynamische landbouw. Truus Boerma, Hans Lieuwen en Marion van Kampen, Platform Haarlem Groener, zitten klaar met informatie over wijkgroen en buurtmoestuinen in Haarlem. Zij staan graag oude en nieuwe initiatiefnemers met raad en daad terzijde.

  Plaats en tijd

  Elke woensdag, 14.00 – 16.00 uur, Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9. Aanbellen bij NME in het witte gebouw. De spreekuren zijn gratis toegankelijk. Het is een inloopspreekuur, maar tevoren afspreken is ook mogelijk.

  Contact

  Email NME: nmeactiviteiten@haarlem.nl, Arjan de Pater, beheer schooltuinen en groenraadsman, 06 46215415
  De Nieuwe Akker: wonderschelp@telfort.nl, Yolande Koot tuinder stadstuinderij WTG, Erik de Keulenaar, exploiterend tuinder/zorgboer van stadstuinderij WTG en Kweekkas, 06 16898282, tuinder.erik@gmail.com
  Platform Haarlem Groener: info@haarlemgroener.nl, 06 13219701 Begin

  Jaarverslag 2014 NME

  Bekijk hier het jaarverslag van het NME.

  Begin

  Gluren bij de Haarlemmer Kweektuin maart 2015

  optreden Charo Dunan Verslag door Y. Heinhuis

  Zondag 29 maart was het gluren in de tropische kas in de Haarlemmer kweektuin. De kas was afgelopen zondag namelijk het podium voor Charo Durán die 3 optredens heeft gegeven in verband met het evenement gluren bij de buren. Gluren bij de BurenGluren bij de buren is een huiskamerfestival dat dit jaar voor het eerst in Haarlem was georganiseerd. De artiest speelt op het vloerkleed en het publiek zit op de bank.

  optreden Charo Dunan Helaas was het een regenachtige dag waardoor er weinig mensen werden verwacht. Niets bleek echter minder waar want tijdens de eerste voorstelling zat de tropische kas helemaal vol. Dit zorgde voor een hele gezellige sfeer tijdens het optreden. Charo Durán vertelde een prachtig verhaal over haar vader waarbij ze meerdere Boliviaanse en Nederlandse liedjes heeft gezongen terwijl ze werd begeleid door een gitarist. Het laatste lied kreeg ze de toeschouwers zelfs zover dat ze massaal meezongen en meeklapten.

  “Door de regen is het net alsof je in een tent zit, gezellig.”

  Als stagiair heb ik geholpen om de toeschouwers te begeleiden en een kopje koffie of thee aan te bieden. Meerdere keren heb ik te horen gekregen dat het een succes was of dat de tropische kas zo’n leuke plek was om een evenement als dit te organiseren.

  “Wat een keurige ontvangst.”

  Ook de tweede en de derde voorstelling waren druk bezocht. Er is zelfs een buurtbewoner met appeltaart langs gekomen. Dit deed de sfeer ook zeker ten goede. Nadat alles was opgeruimd, wat overigens zo was gebeurd omdat alles heel netjes was gebleven, was de algemene conclusie dat het een geslaagde dag was geweest.

  Informatie over de artieste Charo Durán vindt u op haar website of facebookpagina. Begin

  NL Doet en Haarlem Doet op de Haarlemmer Kweektuin maart 2015

  NL Doet 1NL Doet 2NL Doet 3NL Doet 420 Maart was landelijke NLDoet dag, de jaarlijkse dag waarop iedereen uitgenodigd is om vrijwilligerswerk te doen. Tachtig vrijwilligers hadden zich gemeld om in de Haarlemmer Kweektuin aan de slag te gaan. Er waren mensen van de Vrijwilligerscentrale die stagiairs van het ECL meebrachten, gemeenteambtenaren, leerlingen van het NovaCollege en de Internationale Schakelklas van het SterrenCollege, vrijwilligers uit Amerika die tijdelijk in Nederland waren. Achter de koffiebar stond Joep van het Gymnasium Felisenum, hij loopt zijn maatschappelijke stage bij de Kweektuin. En natuurlijk waren er medewerkers van Natuur- & Milieueducatie die het groen en de kinderboerderij onderhouden en medewerkers van de Stichting Haarlemmer Kweektuin. Gelukkig was er werk genoeg!

  NL Doet 1NL Doet 2NL Doet 3NL Doet 4 Deelnemers kiezen zelf welke klus ze willen doen, het enthousiasme is groot. Terwijl het grootste deel van de vrijwilligers buiten aan de slag is, maakt een aantal leerlingen van het NovaCollege de lunch klaar; broodjes gezond, groente en fruit voor uit het vuistje, gekookte eitjes, koffie, thee en sapjes. In de pauze is het beregezellig en na de luncht wordt er weer hard doorgewerkt. Er is veel werk verzet en daar zijn we in de Kweektuin heel blij mee. Iedereen bedankt !

  NL Doet 1NL Doet 2NL Doet 3NL Doet 4 Ook degene bedankt die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt: Het Oranje Fonds, de gemeente Haarlem & NME, Coop Compact Van der Wijden (appels, brood & sap), AH (biologische koffie & thee), Gamma (klusmaterialen via NLDoet), Kwantum (behang om de tafels mee te dekken), Tom & Ron (Lenteplantjes voor de kas), Andrea (koffiezetapparaat en waterkoker).

  Bekijk hier het volledige verslag van Francien van den Berg Begin

  De toekomst van afval feb 2015

  Verslag door Francien van den Berg

  Technasium

  technasium kweektuinEén van de doelen van de Stichting Haarlemmer Kweektuin is educatie. Afgelopen maandag vond het eerste project plaats, een samenwerking tussen de Kweektuin en NME. 60 Brugklassers van de technasiumafdeling van het Goois Lyceum kwamen op bezoek. Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen hebben zij als opdracht een totaalvisie te schrijven over duurzame afvalbeperking in de Kweektuin. Ze zullen zoveel mogelijk bekende en onbekende technieken voor het verminderen, scheiden en hergebruiken van (zwerf-) in kaart brengen. Daarbij moeten ze rekening houden met de wensen van (toekomstige) bezoekers, ondernemers en de opdrachtgever (de Haarlemmer Kweektuin). Een pittige opdracht! Het project van 7 weken mondt uit in een presentatie en rapportage, een plattegrond waarin de projectideeën zijn aangegeven en tenminste twee 3D prototypes op schaal. Het eindresultaat zal in de kassen van de Kweektuin worden geëxposeerd. Bezoekers en geïnteresseerde bedrijven kunnen dan de briljante ideeën van deze leerlingen voor afvalbeheersing, nu en in de toekomst, bekijken.

  Plasticsoep

  technasium dopper De leerlingen krijgen een presentatie door Christy ter Braak (Dopper Foundation, Water & Waste Academy). Geboeid luisteren ze naar haar heldere verhaal over plastic in zee en hoe het daar terecht komt. Dat er inmiddels 5,25 triljoen plasticdeeltjes in de oceanen zweven, die zelfs in micro-organismen gevonden worden, maakt indruk. Er worden vragen gesteld en meegedacht over oplossingen. Een deel van het probleem wordt veroorzaakt door eenmalig gebruikte van plastic verpakkingen. Bij de beelden van alle verpakkingen in een supermarkt blijkt al dat het voorkomen hiervan nog niet eenvoudig is. Een eigen tas meebrengen en geen ballonnen of water in flesjes kopen worden door de leerlingen als eenvoudige oplossingen genoemd. De flesjes lagen voor hen voor de hand. Een week eerder, bij een bezoek aan Waternet, deden ze een blinde test en kraanwater bleek het lekkerst.

  Mindset

  technasium troeptrimmen1 technasium troeptrimmen2 technasium troeptrimmen3

  Het volgende onderdeel is lekker buiten. Brigitte Paulissen (Troeptrimmen) legt uit dat zij haar ergernis over zwerfafval heeft omgezet in iets positiefs. Zij combineert het rapen van zwerfafval met lichaamsbeweging. De leerlingen mogen beginnen met het bedenken van redenen om zwerfafval niét op te rapen. Brigitte legt uit dat je die gedachten ook kunt veranderen in redenen waarom je het natuurlijk wél opraapt. Er wordt geoefend met sportbewegingen om afval op te rapen. Dan volgt een wedstrijd waarin teams proberen zo snel mogelijk zwerfafval op te ruimen, een ronde met een grijper en een ronde met handschoenen. Na fitnessoefeningen met de grijper eindigt dit onderdeel met een potje afvalvoetbal.

  Oplossingen

  poster loesje


  Bij het laatste onderdeel krijgen de leerlingen informatie over het park van Brigitte Kool (Haarlemmer Kweektuin). Ze vertelt over de plannen waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Meteen worden er ideeën geopperd; een windmolen, veel groen en de kinderboerderij uitbreiden met varkens voor het gft-afval. Door de ontwikkelingen op het terrein zal het aantal bezoekers en de bedrijvigheid toenemen. Hoe meer mensen, hoe meer(zwerf-)afval. Hoe kun je dit afval voorkomen en wat is er mogelijk met het afval dat je overhoudt. Aan de leerlingen de vraag hun kennis en creativiteit in te zetten om duurzame oplossingen voor de Kweektuin te bedenken. Er wordt hardop al druk gebrainstormd, dat komt helemaal goed!


  Begin

  Stichting Haarlemmer Kweektuin opgericht jan 2015

  Drie leden van de voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin hebben op 21 januari de stichting Haarlem Kweektuin opgericht. De voorbereidingscommissie werkte, in samenspraak met de gemeente, de plannen uit voor het toekomstige stadspark. Na 2 jaar voorbereiden is het moment gekomen om de voormalige Stadskweektuin in erfpacht van de gemeente te gaan overnemen. Het oprichten van de stichting is de eerste stap.

  De stichting is opgericht door Adriaan van Boheemen, vertegenwoordiger van wijkraad Kleverpark in de voorbereidingscommissie. Hij neemt de rol van voorzitter op zich. Penningmeester is Anne Nicolai, vertegenwoordiger van IVN Zuid-Kennemerland en platform Haarlem Groener en Karin Schot vertegenwoordiger van wijkraad Frans Hals en de Haarlemse Bomenwachters is secretaris.

  voorzitter secretaris penningmeester
  De voorzitter, secretaris en penningmeester tekenen de statuten onder toeziend oog van notaris Ten Brink

  Het oprichten van de stichting is mogelijk gemaakt door notarisbureau Wijts & Ten Brink Notarissen uit Haarlem. Zij hebben vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid pro deo de statuten en notariële akte opgesteld.

  De Haarlemmer Kweektuin wordt een duurzaam ecologisch stadspark voor en met bewoners waarin natuur, water, horeca, bedrijven, educatie en recreatie samenkomen. De stichting gaat de gebouwen en kassen beheren, exploiteren en verduurzamen en het gebied verder ontwikkelen volgens het plan Haarlemmer Kweektuin. De investeringen in het gebied zullen komen uit financieringsvormen zoals crowdfunding, donaties, subsidies en exploitatie.

  Organisch groeiproces
  Een van de eerste taken is het zoeken van mede-bestuurders voor de stichting. Het gaat om personen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van duurzaamheid, landschap, ecologie erfgoed en micro-economie. De ontwikkeling van de Haarlemmer Kweektuin wordt een 'organisch groeiproces'. Begin

  Opening teeltseizoen Kweektuinkas jan 2015

  Op zondag 18 januari is er van 14:00 tot 16:00 uur inloopmiddag in de Kweektuinkas van De Nieuwe Akker in de voormalige Stadskweektuin.
  Wil je ook je eigen groenten oogsten, wordt dan deelnemer van de Nieuwe Akker Kweektuinkas.
  De Kweektuinkas wordt een professionele zelfoogsttuin waar samen met de omwonenden biologische groeten geteeld worden in de volle grond. De kas is met dank aan vele vrijwilligers een gezellige plek geworden waar je groenten ziet groeien en waar je kan samenwerken met de natuur en elkaar. Meer informatie tijdens de opening van het nieuwe teeltseizoen in de Kas op zondag 18 januari. Adres: Kleverlaan 9. Route: door het witte hek, voor de gebouwen rechtsaf en dan de bordjes volgen naar de zijkant van de kassen, achteraan op het terrein.

  Meer informatie in deze folder of op de website van de Nieuwe Akker.
  Begin