Stichting Haarlemmer Kweektuin

De Haarlemmer Kweektuin is een non-profit organisatie van betrokken vrijwilligers, die samen met de gemeente Haarlem de voormalige Stadskweektuin omvormt tot hét centrum voor duurzaamheid van Haarlem en omstreken. In dit ecologische stadspark komen natuur, water, horeca, bedrijven, educatie én recreatie samen om deze ambitie vorm te geven. Als basis hiervoor dienen de gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat en milieu, aangevuld met het plan 'Haarlemmer Kweektuin'. Dit plan is tot stand gekomen dankzij het particpatieproject van de gebiedsvisie Kleverlaanzone waaraan zo'n 1800 mensen hebben meegewerkt.

De gemeente Haarlem blijft eigenaar van de Haarlemmer Kweektuin (inclusief de opstallen). De stichting Haarlemmer Kweektuin zet de lijnen uit voor beheer en ontwikkeling. Dit maakt van de Kweektuin een uniek participatietraject, waarbij inwoners regie kunnen voeren in de totstandkoming van een toonaangevend centrum voor ecologie, klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Om dit tot stand te brengen is gekozen voor een organisch (hoe kan het ook anders) groeiproces. Op die wijze kunnen de honderden betrokken vrijwilligers, ondersteund door fondsen, subsidies en donaties, samen met de gemeente werken aan Haarlem's groene toekomst.

De Haarlemmer Kweektuin wordt geleid door een vierkoppig bestuur, dat wordt bijgestaan door werkgroepen en adviseurs. Het bestuur onderhoudt nauwe contacten met de gemeente en de werkgroepen. Ook jouw hulp is meer dan welkom. Als je onze ambitie wilt ondersteunen, als vrijwilliger en/of donateur, ben je meer dan welkom. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden!

Bestuur Haarlemmer Kweektuin

Voorzitter bestuur
Adriaan van Boheemen voorzitter
Secretaris bestuur
Karin Schot
secretaris
Bestuurslid Jack Deneke HK
Jack Deneke
bestuurslid
Kandidaat HK
Bruno Braakhuis
kandidaat penningmeester

Adviseurs en werkgroep coördinatoren

Bureauhoofd NME
Nico Wisse
hoofd NME-Haarlem
Duurzaamheid
Peter Tromp
Gemeente Haarlem, adviseur duurzaamheid
werkgroep gebouwen
Anne Nicolai
werkgroep gebouwen/installaties
werkgroep installaties
Frans de Ruyte
werkgroep gebouwen/installaties

Werkgroepen

Werkgroep Communicatie

  Maartje Huizing
  Jeanet van den Berg
  Francien van den Berg
  Karin Schot

Werkgroep Gebouwen / Installaties

  Anne Nicolai
  Frans de Ruyte
  Jan Tjemme van Wieringen

Werkgroep Terrein

  Gabriella Telleria
  Henk Vonk
  Leo van den Hoed
  Arjan de Pater
  Karin Schot

Werkgroep in oprichting

  Financien
  Evenementen
  Educatie
  Vrijwilligers

Organisaties en ondernemers op de Haarlemmer Kweektuin

Groene Mug
Lost Lemon
De Nieuwe Akker Kweektuinkas
Nederlands hout
Kweekcafé
Fruittuinen ZK

Aan de Haarlemmer Kweektuin hebben bijgedragen:

Wijts ten Brink
Notaris T. ten Brink

Bos erf en landschap
Ria Bos

Fruittuinen ZK
Rogier Tan

Platformhaarlemgroener.jpg
Truus Boerma, Hans Lieuwen

  Nicole de Waal
  Marieke Boon
  Henk Vonk
  Brigitte Kool

  Tammo ten Hark
  Jos Blom
  Menno Bakkers
  Arnoud Kuiper

  Annet den Herder
  Cobi van den Hoed
  André Luthart